Arbejdsgrupper i Fællesrådet

Oversigt over aktive arbejdsgrupper.
Vi har mange forskellige arbejdsgrupper i Fællesrådet, de bruger Løjtland Fællesråd, som et inspirerende og aktiv sparringsgruppe. 

Stigruppen Løjt Land

logo stigruppen

Stigruppen består af en gruppe mennesker, der har en fælles interesse for stierne på Løjt Land. 

Gruppen arbejder med vedligeholdelse og reetablering af gamle stier, som Løjt er kendt for.
 Gruppen blev oprettet i 2009.
I forbindelse med byudviklingsplanerne 2017-18 er gruppen støt vokset og opgaverne er blevet mere bredt defineret. 

På hjemmesiden lojtstier.dk kan man læse mere om stigruppen og se forslag til cykel- og vandreture.
Her findes også kontaktoplysninger til evt. nye deltagere, som har lyst til at give et nap med i gruppen.

Byudviklingsgruppen for Løjt Kirkeby

Område­for­nyelse i Løjt Kirke­by
Fra maj 2017 og ca. 5 år frem gennemfører Aabenraa Kommune og Løjtland Fællesråd en områdefornyelse i Løjt Kirkeby.
Områdefornyelsen består af tre udvalgte projekter, der har til formål at fremtidssikre Løjt Kirkeby som attraktiv bosætningsby.
Områdefornyelsen er finansieret af Transport-, Bygnings- og boligministeriet og Aabenraa Kommune.

Pengene i områdefornyelsen er fordelt på tre udvalgte projekter som er udvalgt med inspiration i udviklingsplanen fra 2015.
Udvælgelse og prioritering af projekter er sket i samarbejde mellem Aabenraa Kommune og Byudviklingsgrupperne under Løjt Land Fællesråd. Der er især afsat penge til at styrke byens 2 centre med byrum der kan skabe uformelle mødesteder og forbindelse mellem centrenes funktioner. Derudover er der afsat penge til 2 puljer der løbende kan fordeles på mindre projekter i hele byen.
Projektfordelingen er godkendt af Byrådet i marts 2017 og af Transport- Bygnings- og Boligministeriet i maj 2017.

Følgende projekter er prioriteret:
* Kulturparken, 2,1 mio. kroner
* Handelstorvet, 1,8 mio. kroner
* Aktivitetspladsen, 1,5 mio. kroner
* Pulje til små projekter, 400.000 kroner
* Pulje til afprøvning, 200.000 kroner
1. del af projektet er etableret i november måned 2018

Lægehusgruppen

Gruppen arbejder bl.a. med kommune, region og læger for at få oplyst mulighederne for etablering af lægehus i Løjt Kirkeby.
Gruppen består bl.a. af:
Povl Callensen tovholder for gruppen
Poul Erik Schallert, Ivar Kaack, Niels Holck,  Alice Olofsen,  Inge Pharao, Birthe Oesterling Andersen
samt diverse lokale politikere og lægefaglige personer fra Løjt området samt ejer af Storegade 10 Preben Moldt

Trafik og Infrastruktur gruppe

En gruppe der på bedste vis varetager trafik og infrastruktur i Løjt 

Tovholder Dan Albjerg

Løjt har nu fået Landsbypedeller. 

Arbejdet udføres ulønnet og frivilligt. Der udføres følgende opgaver:
Almindelig oprydning i Løjt - primært Løjt Storegade, Skolegade, Nørbyvej, på de offentlige legepladser og ved mindestenen over for Forsamlingshuset.
Der arbejdes uden kommunal assistance, og vi bortskaffer selv affaldet.
Landsbypedellerne gør brug af APP´en ”Giv et tip”, når der observeres noget kommunen bør tage sig af.
I 2018 arrangerede Landsbypedellerne ”Ren dag i Løjt”
Kontaktperson for gruppen er: Ib Ravn og Ivar Kaack

Arrangementsgruppen

Arrangementgruppen består af en række yngre personer fra Løjt området med interesse for arrangementer for alle aldersgruppe. Herunder også for børnefamilierne.

  1. arrangement er afholdelse fa Juletræsfest i Løjt Forsamlingshus

Tovholder for gruppen er: Jeanette Søgaard