Arbejdsgrupper i Fællesrådet

Oversigt over aktive arbejdsgrupper.
Vi har mange forskellige arbejdsgrupper i Fællesrådet, de bruger Løjtland Fællesråd, som et inspirerende og aktiv sparringsgruppe. 

Stigruppen Det Grønne Hjerte

logo stigruppenStigruppen er sammensat af en gruppe med fælles interesse for udbygning af stisystemerne på Løjt Land.
Gruppen arbejder hen imod reetablering af nogle af de gamle stisystemer som Løjt Land igennem mange år har været præget af.

Gruppen arbejder bl.a. med reetablering af nogle af de gamle stisystemer som Løjt Land igennem mange år har været præget af.
Gruppen blev etableret i 2009.

I forbindelse med byudviklings planerne er der i løbet af 2017-18 komme en mange nye medlemmer i gruppen.
Vi tager stadig gerne imod nye deltagere i gruppen, så alle er meget velkomne.
Kontakt Gerhard Kinze for yderligere oplysninger Stigruppen.

Opgaver Gruppen har siden fået genoprettet nogle af de gamle stier på Løjt Land og fungerer i dag som en del af de officielle vandreruter på Løjt Land.
På hjemmesiden lojtstier.dk kan du se en samlet oversigt over vandreruter.

Byudviklingsgruppen for Løjt Kirkeby

Område­for­nyelse i Løjt Kirke­by
Fra maj 2017 og ca. 5 år frem gennemfører Aabenraa Kommune og Løjtland Fællesråd en områdefornyelse i Løjt Kirkeby.
Områdefornyelsen består af tre udvalgte projekter, der har til formål at fremtidssikre Løjt Kirkeby som attraktiv bosætningsby.
Områdefornyelsen er finansieret af Transport-, Bygnings- og boligministeriet og Aabenraa Kommune.

Pengene i områdefornyelsen er fordelt på tre udvalgte projekter som er udvalgt med inspiration i udviklingsplanen fra 2015.
Udvælgelse og prioritering af projekter er sket i samarbejde mellem Aabenraa Kommune og Byudviklingsgrupperne under Løjt Land Fællesråd. Der er især afsat penge til at styrke byens 2 centre med byrum der kan skabe uformelle mødesteder og forbindelse mellem centrenes funktioner. Derudover er der afsat penge til 2 puljer der løbende kan fordeles på mindre projekter i hele byen.
Projektfordelingen er godkendt af Byrådet i marts 2017 og af Transport- Bygnings- og Boligministeriet i maj 2017.

Følgende projekter er prioriteret:
* Kulturparken, 2,1 mio. kroner
* Handelstorvet, 1,8 mio. kroner
* Aktivitetspladsen, 1,5 mio. kroner
* Pulje til små projekter, 400.000 kroner
* Pulje til afprøvning, 200.000 kroner
1. del af projektet er etableret i november måned 2018

Lægehusgruppen

Gruppen arbejder bl.a. med kommune, region og læger for at få oplyst mulighederne for etablering af lægehus i Løjt Kirkeby.
Gruppen består bl.a. af:
Povl Callensen tovholder for gruppen
Poul Erik Schallert, Ivar Kaack, Niels Holck,  Alice Olofsen,  Inge Pharao, Birthe Oesterling Andersen
samt diverse lokale politikere og lægefaglige personer fra Løjt området samt ejer af Storegade 10 Preben Moldt

Trafik og Infrastruktur gruppe

En gruppe der på bedste vis varetager trafik og infrastruktur i Løjt 

Tovholder Dan Albjerg

Løjt har nu fået Landsbypedeller. 

Arbejdet udføres ulønnet og frivilligt. Der udføres følgende opgaver:
Almindelig oprydning i Løjt - primært Løjt Storegade, Skolegade, Nørbyvej, på de offentlige legepladser og ved mindestenen over for Forsamlingshuset.
Der arbejdes uden kommunal assistance, og vi bortskaffer selv affaldet.
Landsbypedellerne gør brug af APP´en ”Giv et tip”, når der observeres noget kommunen bør tage sig af.
I 2018 arrangerede Landsbypedellerne ”Ren dag i Løjt”
Kontaktperson for gruppen er: Ib Ravn og Ivar Kaack

Arrangementsgruppen

Arrangementgruppen består af en række yngre personer fra Løjt området med interesse for arrangementer for alle aldersgruppe. Herunder også for børnefamilierne.

  1. arrangement er afholdelse fa Juletræsfest i Løjt Forsamlingshus

Tovholder for gruppen er: Jeanette Søgaard