Begrænsninger:

Vi kan ikke opsætte flagallé i frostvejr, dvs. at i vintermånederne vil der være dage hvor vi ikke kan efterkomme en bestilling.
Hvis bestiller ikke stiller med de min. 3 hjælpere, forbeholder vi os ret til at aflyses opsætningen. 
Har du allerede bestilt, og vejret driller vil du kunne få din betaling retur.
Betalingen tilbagebetales ikke, hvis aftalte hjælpere ikke møder frem og opsætningen derfor aflyses.
Af hensyn til arbejdsgruppen vil vi gerne have bestillinger i så god tid som muligt.