Løjt Kir­keby om­råde­for­nyel­ses­puljer

Som en del af områdefornyelsen i Løjt Kirkeby er der afsat penge til 2 puljer, som kan støtte lokale projekter og arrangementer. "Pulje til små projekter og arrangementer" og "Pulje til afprøvning".
Puljerne kan søges i perioden 2017 - 2021.

Baggrund Fra 2017 til og med 2021 gennemføres der områdefornyelse i Løjt Kirkeby.
En del af områdefornyelsens penge er prioriteret til 2 puljer der kan støtte mindre projekter og arrangementer i byen.
På denne side kan du finde information om de 2 puljer samt ansøgningsskemaer til dem. 
Områdefornyelse Løjt Kirkeby.
Hvem kan søge puljerne?
Begge puljer kan søges af lokale borgere, foreninger, virksomheder og andre aktører samt af den kommunale forvaltning Kultur, Miljø & Erhverv.
Kulturnatsstøtte 2018
Næste ansøgningsrunde for "Pulje til små projekter og arrangementer" er øremærket aktiviteter i forbindelse med Kulturnat 2018.
Læs mere i dokumentet for "Kulturnatsansøgninger".

Pulje til små projekter og arrangementer
Puljens støtteområde:
Lokale arrangementer, der understøtter lokale fællesskaber og frivilligt arbejde.
Projekter og ansøgningsinitiativer målrettet byens udvikling. Fx initiativer, der arbejder hen mod at realisere idéer fra Udviklingsplanen. Puljebeløb: 400.000 kr. Beløbet fordeles over hele perioden.
En mindre del af beløbet går til kommunale udgifter til planlægning mm tilknyttet puljen.
Støttebeløb: 2.000 - 25.000 kr.
Aktuel ansøgningsfrist: 1. maj 2018 - svartid 2-3 uger.
OBS aktuel ansøgningsrunde er øremærket Kulturnat 2018 Næstkommende ansøgningsfrist: Januar 2019
Puljens betingelser: læs dokumentet "Puljeregler - Løjt Områdefornyelsespuljer" Hav særlig opmærksomhed på regler om moms, da de er afgørende for støttebeløbets størrelse. Ansøg puljen: Link til "Ansøgningsskema - Løjt Områdefornyelsespuljer"

Kan min ide støttes?
Ministeriets kategorier som beskrives i puljereglerne er med vilje ikke udspecificeret yderligere.
Vi vil ikke risikere at afskære muligheder der ikke er taget højde for.
Er du i tvivl om din ide passer ind i kategorierne? Spørg projektleder Anna Clausen på abc@aabenraa.dk, så undersøger hun det nærmere. Er du for tæt på ansøgningsdeadline til dette, så udfyld og send din ansøgning. Så undersøges det i vurderingsprocessen. Ideer der er undersøgt:
Driftsredskaber fx græsslåmaskine: Ikke muligt
Indvendig istandsættelse af kulturhus, fx gulv: Muligt i kategorien Kulturelle og boligsociale foranstaltninger, såfremt det er af afgørende karakter for kulturhusets virke.
Hvem fordeler puljerne: Puljen administreres og fordeles af puljegruppen. Gruppen består af den kommunale projektleder for områdefornyelsen og af den lokale områdefornyelsesgruppe, bestående af 2 lokalt valgte repræsentanter fra byudviklingsgrupperne under Løjtland Fællesråd.