Arbejdsgruppernes sammensætning og opgaver

Handelstorv og Kulturpark

Aktivitetsplads

Stigruppen Det Grønne Hjerte

Styregruppen