Sample title

Område­for­nyelse i Løjt Kirke­by

 Fra maj 2017 og ca. 5 år frem gennemfører Aabenraa Kommune og Løjtland Fællesråd en områdefornyelse i Løjt Kirkeby.
Områdefornyelsen består af tre udvalgte projekter, der har til formål at fremtidssikre Løjt Kirkeby som attraktiv bosætningsby.
Områdefornyelsen er finansieret af Transport-, Bygnings- og boligministeriet og Aabenraa Kommune.

Pengene i områdefornyelsen er fordelt på tre + to udvalgte projekter som er udvalgt med inspiration i udviklingsplanen fra 2015.
Udvælgelse og prioritering af projekter er sket i samarbejde mellem Aabenraa Kommune og Byudviklingsgrupperne under Løjt Land Fællesråd.
Der er især afsat penge til at styrke byens 3 centre med byrum der kan skabe uformelle mødesteder og forbindelse mellem centrenes funktioner. Derudover er der afsat penge til 2 puljer der løbende kan fordeles på mindre projekter i hele byen.
Projektfordelingen er godkendt af Byrådet i marts 2017 og af Transport- Bygnings- og Boligministeriet i maj 2017.

Følgende projekter er prioriteret:
* Kulturparken, 2,1 mio. kroner
* Handelstorvet, 1,8 mio. kroner
* Aktivitetspladsen, 1,5 mio. kroner
* Pulje til små projekter, 400.000 kroner
* Pulje til afprøvning, 200.000 kroner